vas.

4

Broliai dominikonai – pamokslaujantys vienuoliai

 


Oficialus ordino pavadinimas – Ordo Praedicatorum – Pamokslininkų ordinas. Sutrumpintai žymimas raidėmis OP.
Ordino užduotis ir tikslas Katalikų Bažnyčioje – skelbti Evangeliją, pamokslaujant Dievo Žodį, vesti žmones į išganymą.
Dominikonai – tai:
- ordinas, turintis 800 metų dvasinę tradiciją,
- ordinas, turintis savo gretose apie 6000 brolių, gyvenančių beveik visose pasaulio šalyse,
- broliai ir sesės, turintys vienuolynus miestuose ir apaštalaujantys universitetuose, mokylose, jaunimo bendruomenėse, meno bei kultūros erdvėje,
dominikonai pasauliečiai duodantys įžadus ordinui, tarnaujantys šv. Dominyko dvasioje, bet pasiliekantys gyventi savo įprastoje aplinkoje (ne vienuolyne).

Šv. Dominykas įkūrė ordiną XIII amžiaus pradžioje, remdamasis apaštalų gyvenimo idealu:

„Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Jie laikėsi drauge ir visa turėjo bendra.“

Iš Apaštalų darbų, 2 skyrius, 42 ir 44 eilutės

Mes ir dabar gyvename pagal tuos dvasinius principus.
- Bendruomenės gyvenimas:
Duodami neturto įžadus, paskiriame savo gyvenimą bendruomenei. Viskas priklauso nuo bendruomėnės – dalinamės tarpusavyje pagal poreikius.
- Maldos:
Kiekvieną dieną broliai meldžiasi kartu, prašydami Dievo palaimos, jų sutiktiems žmonėms. Štai šioje maldoje už žmones ir gimsta mūsų troškimas nešti Gerają Dievo Naujieną.
- Studijos:
Toks dominikonų tikslas – kalbėti apie Dievą ir jo veikimą žmogaus gyvenime. Reikia žinoti apie ką kalbėti ir mokėti kalbėti. Todėl mums yra labai svarbios studijos – pirmiausia septynerius metus studijuojame filosofiją ir teologiją, po to studijuojame visą savo gyvenimą, nes studijos mums yra kaip malda, kur susitinkame su Dievu ir giliname savo tikėjimą.

logo-op

Dominikonų herbas ir vienas iš dominikonų šūkių: „Laudare, Benedicere, Praedicare“ (šlovinti, laiminti, pamokslauti).

Publié par fr. Marc-Antoine à 13:23

2 Komentarai(ų)

Jūs taip pat galite aplankyti Ordino tinklalapį: http://www.op.org

fr. Marc-Antoine   2013/02/11 10:09

Kaip gerai,kad Jūs esat:)

Rasa   2013/02/12 11:19