bal

8

Jis tikrai prisikėlė!

 
 

pascha-header

 

„Nebijokite! Eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją; ten jie mane pamatys.“

(Mt 28, 10)

Broliai ir seserys,
Praeitą sekmadienį šventėme Velykas. Mūsų protas dar truputį veluoja suprasti, sunkiai suvokia kas iš tikrųjų įvyko, tačiau mūsų širdis tai jaučia – Jėzus prisikėlė! Silpna bet ištverminga džiaugsmo liepsna, kuri mus lydėjo visą Gavėnios laiką, šeštadienio naktį pavirto laužu, kuris sudegina visas abėjones, išsklaido baimes, sušildo kūnus ir sielas ir leidžia mums drąsiai šaukti – Jis tikrai prisikėlė!

Dėkojame Jums, kad ėjote kartu su mumis Gavėnios keliu. Branginame Jūsų pasitikėjimą ir draugystę. Jūsų vardu dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie „Gavėnia mieste“ komandos. Visų pirma mūsų seserims dominkonėms, iš Vilniaus Šv. Juozapo vienuolyno, kurios nešiojo savo maldomis visas mūsų intencijas, ir ne vienas iš mūsų patyrė, kokia svarbi yra ta slapta tarnystė! Taip pat dėkojame tiems, kurie dovanodami savo technines ir lingvistines žinias, brangų laiką, dirbo, kad kasdien meditacijos galėtų atkeliauti iki Jūsų! Tarnauti kartu visada yra nuostabi proga jausti, ką reiškia būti vieno Kūno nariais, kur visi talentai, įkvėpti vienos Dvasios, reikalingi vienam tikslui pasiekti!

Registracija į internetines rekolekcijas „Gavėnia mieste“ ir dalyvavimas jose yra visiškai nemokami. Tačiau šis projektas reikalauja lėšų, ypač serverių, kurie siunčia elektroninius laiškus, valdymui. Jeigu Jūs galite aukoti mūsų projektui, visą informaciją rasite tinklalapyje: https://gaveniamieste.lt/aukoti. Jūsų aukos labai padės pamokslavimo misijos internete tęstinumui. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnumą!

Dabar turime visą savaitę, kaip vieną ilgą Velykų dieną, kad suvoktume, kas įvyko. Ar bent mėgintume! Tad leiskime savyje skambėti Jėzaus žodžiams. Jų aidas žadins mūsų širdis, atgaivins tas vietas, kur gyvybė dar sunkiai trykšta ir ragins mus ieškoti Prisikėliusiojo pėdsakų savo gyvenime, „Galilėjoje“… Jis eina pirma mūsų. Belieka sekti!

Dar kartą nuoširdžiai sveikiname Jus su Šventomis Velykomis. Tegul šiandienos džiaugsmas mums šviečia visus metus. Ir… susitiksime kitą Gavėnią!

Br. Marc-Antoine Bêchétoille OP

Publié par fr. Marc-Antoine à 09:00

0 Komentarai(ų)

Comments are closed.